Transport van/naar de Baltics

Elke dinsdag- en vrijdagavond vertrekt Beijer Logistics naar de Baltische Staten. Dat betekent dat Beijer uw goederen binnen 2-4 werkdagen op bestemming kan leveren. Ook voor import zendingen hebben we passende mogelijkheden. Meer weten? Bel Beijer via 0541-582500 of mail naar info@beijer-logistics.nl.

ICC Incoterms® 2020: wat gaat er veranderen?

Van A naar B naar Zeker. Het is een belofte die wij onze klanten bij Beijer Logistics niet zomaar doen. Wij zetten graag dat ene stapje extra en ondersteunen ook op gebieden waar een vervoerder normaal niet direct mee te maken heeft.

Zo adviseren wij bijvoorbeeld op het gebied van de ICC Incoterms®; de leveringscondities afgesproken tussen koper en verkoper over verzending van goederen. De nieuwe ICC Incoterms® 2020 treden op 1 januari in werking. Hieronder gaan we in op de veranderingen die dit met zich meebrengt voor het wegvervoer.

Wat zijn de ICC Incoterms® precies?

In 1936 introduceerde de International Chamber of Commerce (ICC) de eerste set International Commercial Terms oftewel Incoterms®. Deze bestonden destijds nog uit zes handelstermen die geschikt waren voor overzeese handel. Sinds 1980 komt de ICC elke tien jaar met een nieuwe set Incoterms®.

De Incoterms® zijn tegenwoordig niet langer alleen toegespitst op overzeese handel, maar sinds 1953 ook langzaamaan op het gebruik van verschillende modaliteiten. Vandaag de dag is in principe voor iedere modaliteit een geschikte Incoterm® te vinden.

Benieuwd naar welke Incoterm® het meest geschikt is voor welke modaliteit? Download dan nu onze whitepaper.

Waarom zijn de Incoterms® belangrijk?

Hoewel de internationale handel de laatste tien jaar niet veel veranderd is, kan het natuurlijk altijd beter. De ICC Incoterms® vormen dan ook een uiterst belangrijke afspraak. Over wie het vervoer regelt, wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarvoor betaalt.

Incoterms® 2020: de belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen partijen daarom gebruik maken van de nieuwste (negende) editie van de Incoterms®, bestaande uit elf handelstermen waaruit handelspartijen kunnen kiezen. Hierin zijn de nieuwste internationale standaarden voor internationale handel gedefinieerd en zijn ook veiligheidsgerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en kosten.

De impact van de wijzigingen zal voor veel bedrijven afhangen van hun werkwijze en de door hen gebruikte Incoterms®. De belangrijkste wijzigingen zoals die gelden vanaf 1 januari 2020 zijn als volgt:

E-terms F-terms C-terms D-terms
EXW FCA

Voorziet nu in de behoefte van on-board bills of lading en de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

CFR DPU (Delivery at Place Unloaded) was DAT (Delivered at Terminal)

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  FAS CIF

Toevoeging van verschillende niveaus van verzekeringsdekking.

DAP

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  FOB CPT DDP

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  CIP

Toevoeging van verschillende niveaus van verzekeringsdekking.

Toelichting op vervoersvormen

EXW – Ex Works – Af Fabriek
Ex WORKS (EXW) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op een bepaalde plaats (zoals een fabriek of een magazijn), en dat deze plaats al dan niet het terrein van de verkoper kan zijn. Voor de levering hoeft de verkoper de goederen niet op een afhaalwagen te laden, noch hoeft hij de goederen in te klaren voor uitvoer, indien een dergelijke klaring van toepassing is.

FCA – Free Carrier 
FREE CARRIER (FCA) betekent dat de verkoper de goederen op een van de twee manieren aan de koper levert:
Eerste manier is wanneer de genoemde plaats het terrein van de verkoper is, worden de goederen geleverd wanneer zij op het door de koper overeengekomen vervoermiddel worden geladen.
Tweede manier is wanneer de genoemde plaats een andere plaats is, worden de goederen geleverd wanneer zij, geladen op het vervoermiddel van de verkoper, de genoemde andere plaats bereiken en klaar zijn om gelost te worden uit het vervoermiddel van die verkoper en ter beschikking staan van de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon. Welke van de twee als plaats van levering ook wordt gekozen, de plaats waar het risico op de koper overgaat en het tijdstip vanaf wanneer de kosten voor rekening van de koper zijn.

CPT – Carriage Paid To 
CARRIAGE PAID TO (CPT) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door ze aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder over te dragen of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

CIP – Carriage and insurance paid to 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) houdt in dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door deze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken.Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

DAP – Delivery At Place 
DELIVERED AT PLACE (DAP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aangekomen transportmiddel dat gereed is om te worden gelost op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn levering en aankomst op de plaats van bestemming dus gelijk.

DPU – Delivery At Place Unloaded 
DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen, eenmaal gelost uit het aangekomen transportmiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld op een overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk. DPU is de enige Incoterms-regel die de verkoper verplicht tot het lossen van goederen op de plaats van bestemming. De verkoper moet er daarom voor zorgen dat hij in staat is om het lossen op de genoemde plaats te organiseren. Indien de partijen van plan zijn dat de verkoper het risico en de kosten van het lossen niet voor zijn rekening neemt, moet de DPU-regel worden vermeden en moet in plaats daarvan DAP worden gebruikt.

DDP – Delivery Duty Paid 
DELIVERED DUTY PAID (DDP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard, op het aangekomen transportmiddel, klaar om gelost te worden, op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk.

FAS – Free Alongside Ship 

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bv. op een kade of een binnenvaartschip) op aanwijzing van de koper in de overeengekomen verschepingshaven of wanneer de verkoper reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich naast het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.FOB – Free On Board – Vrachtvrij aan boord

FOB – Free On Board
FREE ON BOARD (FOB) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert aan boord van het door de koper aangewezen schip in de overeengekomen verschepingshaven of de reeds geleverde goederen aanschaft Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight – kostprijs en vracht
COST AND FREIGHT (CFR) betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aan de koper levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen. In CFR is de verkoper geen enkele verplichting aan de koper verschuldigd om een verzekering af te sluiten: de koper zou er dus goed aan doen om een deel van de dekking zelf te kopen.

CIF – Cost, Insurance and Freight 
COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper, aan boord van het schip, levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen.

Vragen over de Incoterms® 2020?

Neem voor meer informatie over de Incoterms® 2020 vrijblijvend contact op met onze behulpzame medewerkers. Je kunt ons bereiken via 0541-582500 of mail naar info@beijer-logistics.nl.

Dag van de vrachtwagenchauffeur

Donderdag 12 december is het de ‘dag van de vrachtwagenchauffeur’. Beijer dankt alle chauffeurs voor de inzet, flexibiliteit en de werkzaamheden. Met Beijer altijd goedgemutst op weg.

EORI-nummer

Handelt u internationaal en komt u in contact met de douane, dan is een EORI-nummer verplicht. Ook in geval van de Brexit heeft u dit nummer nodig.

Zwitserland

Heeft u klanten of leveranciers in Zwitserland? Dan dient u uw EORI-nummer te vermelden op facturen voor verladingen van/naar Zwitserland. Meer info op de website van de KvK.

Beijer service during Christmas and New Year

English/ Deutsch below

Beste relatie,
Hierbij informeren we u over onze aangepaste dienstverlening in week 52 2019 & week 1 2020.
Dinsdag 24 december; tot 1300uur is Beijer als normaal aanwezig. Daarna vieren wij Kerst met familie en vrienden.
Dinsdag 31 december; tot 1300uur is Beijer als normaal aanwezig. Daarna vieren wij Oud & Nieuw met familie en vrienden. Overige werkdagen zijn wij geopend als normaal.

Vwb internationale groupage vertrekken naar Duitsland, Scandinavië en Oost Europa; zie dit blog.

Voor specifieke aanvragen en of looptijden; neem svp tijdig contact op met uw vaste contactpersoon binnen Beijer.
Namens team Beijer danken we u voor het vertrouwen en de samenwerking in 2019, in zien we graag uit naar de voortzetting daarvan in 2020.
We wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020.

________________________________________

Dear Partner
Christmas is coming up next month and with that also New Year 2020.

With this email we want to inform you about the distribution and crossdock-warehouse possibilities we have in week 52 2019 & week 1 2020.

Until Monday 23-12-2019; Standard distribution & crossdocking is applicable.
As from Tuesday 24-12-2019 until 01.01.2020; NO distribution & collections in NL; and NO crossdocking services at Beijer.
Specific needs can promptly be discussed and agreed on with your Beijer-contact person.
As from Thursday 02.01.2020; Standard distribution & crossdocking is applicable.

On behalf of our team Beijer; we thank you for the cooperation in 2019 and we look forward continuing our mutual business in 2020.
We wish you, your colleagues and families, a great Christmas and a happy, healthy and successful 2020.

________________________________________
Geehrter Kunde,
Hiermit informieren wir ihnen über unsere Dienstleistung in Woche 52-2019 und Woche 1-2020.
Dienstag 24 Dezember; bis 1300uhr geöffnet, danach feiern wir Weihnachten mit Familie und Freunde.
Dienstag 31 Dezember; bis 1300uhr geöffnet, danach feiern wir Silvester mit Familie und Freunde
Übrige Arbeitstage sind wir wie normal geöffnet aber haben ab Dienstag 17.12.2019 beschränkte Möglichkeiten / geänderte Laufzeiten.

Wir danken ihnen für ihr Vertrauen und Zusammenarbeit im Jahr 2019. Gerne kontinuieren wir unsere Zusammenarbeit im Jahr 2020.
Schöne Weihnachten wünschen wir euch und ein guter Rutsch ins neue Jahr.

Duurzaamheid als onderdeel van MVO

De transportsector maakt veel gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van vrachtwagens lijkt weinig duurzaam. Toch is de branche volop in ontwikkeling richting een duurzamere manier van werken.

Een goed begin begint bij jezelf

Het is een oude overheidsspreuk, die tegenwoordig ook van toepassing is op duurzaamheid en die Beijer Logistics zich goed in de oren heeft geknoopt. Bijvoorbeeld door het bedrijfspand in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bijna volledig energieneutraal te maken.

Dankzij zonnepanelen op de crossdock terminal, LED-verlichting in en om het pand en het gebruik van aardwarmte/koeling is geen gasgestookte installatie nodig en kunnen de elektrische heftrucks (en bedrijfsauto’s) geladen worden met de door de zon opgewekte energie.

Ook kunnen onze medewerkers aan hun zit-, sta- en fietsbureau werken en met hun fietsbewegingen in de toekomst energie opwekken om de servers c.q. service te laten draaien.

Transport verduurzamen: wat is er mogelijk?

Natuurlijk houden wij ook de verduurzamingsmogelijkheden op het gebied van transport nauwlettend in de gaten. Ontwikkelingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zijn namelijk volop gaande. Zo zijn er reeds elektrisch aangedreven vrachtwagens, wordt onderzocht of waterstof als brandstof kan fungeren en draagt het zogenaamde platooning (zie ook ons vorige artikel) bij aan minder uitstoot.

Naast alternatieve brandstoffen zijn er nog andere mogelijkheden om het transport te verduurzamen. Het verhogen van de beladingsgraad en het efficiënter plannen van vrachtwagens is één van deze opties. Dankzij het groeperen van zendingen rijden vrachtwagens zo optimaal mogelijk naar bestemmingen in verschillende landen. Een andere mogelijkheid is om transporteurs nog beter te laten samenwerken. Door samen te werken kan het aantal lege kilometers rijden sterk verminderen.

Ook alternatieve vormen van transport worden continu bekeken, zoals intermodaal, via spoor, via watertransport of een combinatie van verschillende modaliteiten (ook wel multimodaal genoemd). Bij multimodaal transport geeft de verlader de expediteur / transporteur de volledige vrijheid over hoe een zending verstuurd wordt. De laaddatum en uiterlijke losdatum zijn bepaald. Op basis van deze informatie kan de transporteur de modaliteit kiezen die het beste geschikt is voor deze zending.

Hoe schadelijk is de uitstoot van een vrachtwagen?

Verschillende onderzoeken tonen overigens aan dat de uitstoot van brommers en snorfietsen per kilometer net zo schadelijk is als die van een diesel vrachtwagen. Een vrachtwagen vervoert voor talloze consumenten, terwijl de brommer slechts één persoon vervoert en veelal in binnensteden rijdt, waar veel mensen lopen en fietsen. De ontwikkeling richting elektrische brommers is dan ook geen verkeerde. Natuurlijk blijven vrachtwagens in groten getale op de snelwegen rijden, maar dankzij verschillende digitale samenwerkingen worden goederen zo optimaal mogelijk vervoerd.

Wat kunnen we doen om duurzamer te worden?

De opties zijn talrijk. Denk aan het lokaler selecteren van leveranciers of het aanhouden van meer voorraad in verband met minder transport(kosten). Uiteraard is voorraad houden ook kostbaar. De plastic afval berg verminderen is ook belangrijk, gezien de plastic soep in de oceanen.

We eindigen dan ook zoals we begonnen. Alle kleine beetjes helpen en een goed begin begint bij jezelf. Wijzen naar een ander (land) heeft geen zin, want de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het zijn slechts je eigen daden die je kunt beïnvloeden. Duurzaam ondernemen, dat doen we samen.

Geslaagde herbeoordeling AEO-certificaat

Beijer Douane Expediteurs BV is recentelijk positief herbeoordeeld op de AEO richtlijnen. Dit keurmerk toont aan dat wij over veel kennis op het gebied van douanezaken beschikken met als gevolg minder controles en eenvoudigere aangiftes. En daar hoeft u niets extra’s voor te doen. Dat is de meerwaarde van Beijer.

Niet alleen bij een harde Brexit, maar bij ieder Brexit scenario zijn er douane formaliteiten nodig voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Laat deze formaliteiten aan Beijer over, zodat u zich kunt concentreren op uw business. Contacteer Beijer via info@beijer-logistics.nl voor meer info. Kijk voor alle certificering op deze pagina: www.beijer-logistics.nl/certificering.

Ervaring is waardevol

Beijer Logistics heeft een gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker van meer dan 16 jaar. Je mag ons dan ook met recht een ervaren dienstverlener noemen.

Maar hoe waardevol is ervaring nu eigenlijk? Hier duiken we graag dieper in.

Proactief meedenken door ervaring

Ervaring helpt om mogelijkheden en risico’s vooraf goed in te schatten. Hierdoor kan Beijer Logistics voor klanten vervoers- of logistieke vraagstukken optimaal verzorgen. Het resultaat is een probleemloze afwikkeling van opdrachten tegen een passende investering.

Van groot belang is wel om onze door ervaring ingegeven keuzes helder richting (potentiële) opdrachtgevers te communiceren. Onze medewerkers zien uitdagingen door hun ervaring vaak op voorhand aankomen.

Het proactief bespreekbaar maken hiervan is geen kwestie van moeilijk doen of de kosten onnodig verhogen. Integendeel: het helpt juist om onverwachte kostenposten te vermijden en eventuele problemen in een later stadium te voorkomen.

Heldere communicatie

Kortom: al onze dienstjaren werkervaring zijn alleen waardevol als we in staat zijn duidelijk richting klanten te communiceren. Laten we dit na? Dan is ook onze ervaring waardeloos.

En bovendien: enige kanttekening bij al onze ervaring is ook wel op zijn plaats. Want ervaring komt mede voort uit elke dag hetzelfde doen. Dat wordt ook wel routine genoemd en brengt ons bij het volgende vraagstuk: hoe waardevol is routine?

Routine versus innovatie

Een routinier kan zijn ervaring meenemen en overbrengen. Denk alleen al aan Johan Cruijff die Feyenoord in 1984 op 37-jarige leeftijd hoogstpersoonlijk aan het landskampioenschap hielp.

Of de al bijna afgeschreven Roger Federer die na 5 jaar zonder Grand Slam op 36-jarige leeftijd toch nog 3 Grand Slams won.

Maar kan een routinier nog wel mee op het gebied van innovatie? Als je voor weliswaar verschillende klanten elk jaar hetzelfde doet, kan ervaring een last worden. Want als je de dingen doet zoals je ze deed, gaan ze zoals ze gingen.

Ervaring en nieuwe ideeën

In een sterk bewegende markt zoals de transportbranche, wordt daarom meer gevraagd dan ervaring alleen. Vandaar dat Beijer Logistics ervaring combineert met moderne technologie, bijscholing en de werving van jonge honden.

Het resultaat is het beste van beide werelden. Een verfrissende mix van ervaring en nieuwe ideeën, die ons in staat stelt om altijd de juiste logistieke oplossingen te bieden. Daar kun je als klant zeker van zijn.

Tot slot

Dat ervaring bijzonder waardevol kan zijn maar niet altijd op waarde wordt geschat, blijkt ook uit het onderstaande (waargebeurde) verhaal:

A ship engine failed, no one could fix it.

Then they brought in a man with 40 years on the job.

He inspected the engine carefully, top to bottom.

After looking things over, the guy reached into his bag and pulled out a small hammer.

He gently tapped something.

Instantly, the engine lurched into life. The engine was fixed!

7 Days later the owners got his bill for 10k.

‘What?!’ the owners said, ‘You hardly did anything.’

Send us an itemized bill.

The reply simply said:  ‘Tapping with a hammer: $2 Knowing where to tap?  $9,998’.

Don’t Ever Underestimate Experience.

De veranderende rol van de chauffeur

In een ver verleden had de chauffeur een vrij beroep. Hij maakte lange dagen, reed vele (inter)nationale kilometers en meldde zich om de zoveel tijd weer bij de planning op kantoor. Met wat geluk kon hij tussendoor op een laad- of losadres nog even bellen. Verder contact tussen planning en chauffeur was onmogelijk.

Hoe anders is het tegenwoordig. Op kantoor is zichtbaar waar de chauffeur rijdt, in welke versnelling hij dat doet, wat het verbruik is en wanneer hij pauzeert. Ook moet hij te allen tijde bereikbaar zijn en zich houden aan een strak rij- en rusttijdenbesluit. Een heel verschil met enkele jaren geleden.

Concurrentie

Maar er zijn nog meer grote verschillen. Daar waar menig chauffeur de komst van goedkopere Oost-Europese collega’s als voornaamste bedreiging zag, kan hij inmiddels diverse andere bedreigingen noteren.

Denk aan een toekomst met zelfrijdende wagens of snelle en stevige drones die moeten zorgen voor fijnmazige distributie.

Tegelijkertijd lijkt het nobele vak van chauffeur steeds onaantrekkelijker te worden voor de huidige generatie schoolverlaters. Steeds minder mensen kiezen voor het chauffeursvak, terwijl het aantal te vervoeren goederen stijgt.

Platooning

Dan is er nog de kwestie van platooning. Deze methode van colonne rijden met vrachtwagens op de snelweg heeft ontegenzeglijk voordelen. Dit resulteert in minder chauffeurs (alleen in de voorste wagen), minder brandstofverbruik in verband met constante snelheid, minder weerstand in de slipstream, minder ongelukken door GPS-verbindingen en een betere doorstroom op de wegen.

Maar wat zijn de gevolgen voor de chauffeur? Zit hij in de toekomst misschien op kantoor, terwijl hij meerdere vrachtwagens bestuurt vanaf zijn computerscherm?

Autonomie

Overigens: een peloton van vrachtwagens achter elkaar rijden is vooralsnog alleen interessant voor terminal-terminal. Denk aan Oldenzaal-Poznan; een traject van een slordige 700 kilometer. Binnenlandse distributie zal in eerste instantie nog altijd blijven leunen op menselijke hulp.

Maar de technologie gaat ver. Ook personenwagens worden steeds autonomer. Natuurlijk staat veiligheid voorop en duurt het nog even voordat we achter het stuur de krant kunnen lezen.

Maar denken dat het niet zo’n vaart loopt (of, in dit geval, rijdt), lijkt een tikkeltje naïef. Want dat het gaat gebeuren, staat vast.

Langer onderweg

Al met al kan de chauffeur dus nog even zijn werk doen zoals we dat kennen. Regelmatig worden vraagtekens gezet bij de kwaliteit en taalkennis van Oost-Europese chauffeurs. Toch is het niet verstandig om mensen over één kam te scheren.

De markt vraagt nog steeds om lage transportprijzen, terwijl ook de laad- en losvensters alleen maar verder vernauwen. Het laden en lossen van groupage zendingen wordt er niet eenvoudiger op en intussen slipt ook het wegennetwerk weer langzaam dicht. Hierdoor zijn wagens langer onderweg en stijgen de kosten.

Zelf even lossen

De moderne chauffeur draait zijn hand voor deze ontwikkelingen niet om en gaat mee met zijn tijd. Soms staat er bij de ontvanger geen heftruck medewerker klaar. Of de chauffeur misschien zelf even wil lossen…?

Het zou niet de eerste keer zijn dat een ontvanger vraagt om 1000 kilogram aan pallets even te verplaatsen naar de achterkant van het magazijn. De chauffeur mag dan lossen aan de straat en de vrachtbrief door de brievenbus drukken.

Trots

Het zijn alledaagse dingen die de chauffeur dagelijks oplost. Of het juridisch verstandig is om pallets zelf te lossen? Dat is sterk de vraag.

Maar één ding is zeker: bij Beijer Logistics staat (logistieke) dienstverlening voorop. En dat waarderen onze klanten. Daarom zijn wij juist trots op alle chauffeurs (van onze partners) die net dat stapje extra zetten voor de klant en tegelijkertijd hun eigen vrijheid behouden. En kunnen we onze klanten met een gerust hart de belofte doen:

Van A naar B naar Zeker.