Nieuwe Beijer werkkleding

Vanaf deze week dragen de chauffeurs onze nieuwe shoftshell-jassen.
De frisse kleuren in de huisstijl van Beijer Logistics dragen op deze wijze bij aan een goede herkenbaarheid en is het comfortabel werken.

Corona update

Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.

Ook bij Beijer Logistics nemen we de verlengde maatregelen serieus. Onze werkzaamheden zijn aangepast op de 1,5 meter samenleving. Dankzij ons ruime pand en moderne werkmiddelen kunnen we ons werk uitstekend doen, zowel op kantoor als thuis. Onze vervoers,- douane- en warehouse diensten presteren 100% en gemaakte afspraken over looptijden en prestaties worden volledig opgevolgd en nagekomen.

In ons vorige artikel over Corona schreven we dat er lange files ontstonden door de strenge grenscontroles. Het goederentransport in Europa is weer langzaam volledig op gang. In deze moeilijke tijd is Beijer Logistics er voor haar klanten. Stuur dus gerust logistieke aanvragen in, we volgen uw aanvraag deskundig en snel op.

Nieuwbouw opslaghal Beijer Logistics

Bij Beijer Logistics start binnenkort de bouw van een nieuwe opslaghal op eigen terrein. Op het nog te bebouwen grondstuk van 10.000m2 begint aannemersbedrijf Niehof uit Lattrop met het grondwerk en de eerste werkzaamheden. Het ontwerp en de bouwbegeleiding is in handen van Architectenbureau John Velthuis uit Oldenzaal.

De specificaties van deze opslaghal zijn LxBxH 70x35x10 meter, 2450 m2. Inclusief overdekt laaddock voor leveringen en ophalen van goederen, 1 grote overhead deur en douane-entrepot vergunning.
Hiermee breidt Beijer Logistics voor haar klanten de ruimte voor opslag en de handling van goederen verder uit, bij voorkeur gecombineerd met het verzorgen van transport- en of douanediensten.
Later meer.

Corona virus

Update 01-04-20. Deutsch / English see below.

Ivm de aangescherpte Corona maatregelen kunnen transport looptijden in het geding komen. Vrachtwagens blijven vooralsnog rijden in Europa, echter de maatregelen breiden snel uit.

Onze afhalingen in Nederland en onze vertrekken zijn als normaal, echter er zijn momenteel lange controles aan de grens, die de looptijden sterk beïnvloeden. Er zijn bij elke grens lange wachttijden ivm controles, dit bemoeilijkt onze werkzaamheden en beperkt onze middelen en mogelijkheden. Er zijn tevens diverse (terechte) maatregelen en procedures bij laad- en losadressen, daardoor kan ook vertraging ontstaan op onze routes.
Ons verzoek aan u om goed te checken bij uw ontvangers of zij in de mogelijkheid zijn om de goederen te ontvangen. In sommige landen zijn veel bedrijven reeds gesloten. Het is de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgevers om te checken of de laad- losadressen geopend zijn. Extra kosten door eventuele extra aanleveringen worden helaas door belast.

Beijer doet er alles aan om uw zending op de juiste plek te leveren op het juiste moment, echter kunnen we dit in deze hectische tijd onmogelijk garanderen. Informatie per land zie deze link van TLN.

Daarnaast kunnen de kosten gaan stijgen door de wachttijden en beperkte capaciteit, er zijn inmiddels minder vrachtwagens die van/naar Oost-Europa rijden. Vraag de actuele mogelijkheden svp op bij uw Beijer contactpersoon.

Laden en lossen
Op veel laad- en losadressen krijgen chauffeurs te maken met hygiënemaatregelen-richtlijnen.
Bijvoorbeeld het verplicht wassen van handen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand tot andere personen.
TLN & Beijer adviseren de chauffeurs-vervoerders om zoveel als mogelijk mee te werken met de eisen en wensen op laad- en loslocaties.
Uiteraard zijn alle geldende hygiëne maatregelen van kracht, opgesteld door RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Ook wijst Beijer op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder omtrent de eigen gezondheid:
zie daarvoor ook; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

Bezetting kantoor
De komende weken (zeker tot aan 28-04-20) is de bezetting bij Beijer beperkt om het risico te spreiden.
Uiteraard blijven we telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Deutsch:
Durch die strengeren Corona-Maßnahmen kann der Transportdauer gefährdet werden. LKW‘s werden vorerst in Europa weiterfahren, aber die Maßnahmen nehmen rasch zu.

Unsere Abholungen in den Niederlanden und unsere Abfahrten sind normal. Derzeit gibt es jedoch lange Kontrollen an der Grenze, die die Transitzeiten stark beeinflussen.

An jeder Grenze gibt es lange Wartezeiten für Kontrollen, was unsere Arbeit erschwert und unsere Kapazität und Möglichkeiten einschränkt. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen und Verfahren zum Laden und Entladen von Adressen, die auch zu Verzögerungen auf unseren Routen führen können.
Wir bitten Sie, mit Ihren Empfängern zu prüfen, ob sie die Ware erhalten können. In einigen Ländern sind viele Unternehmen bereits geschlossen. Es liegt in der Verantwortung unserer Kunden, zu prüfen, ob die Ladeadressen offen sind. Zusätzliche Kosten aufgrund neuer Anlieferungen werden leider in Rechnung gestellt.

Beijer bemüht sich, Ihre Sendung zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu liefern, aber wir können dies in dieser hektischen Zeit nicht garantieren.

Darüber hinaus können die Kosten aufgrund von Wartezeiten und begrenzter Kapazität steigen. Mittlerweile fahren weniger LKWs von / nach Ost-Europa. Bitte fordern Sie die aktuellen Optionen bei Ihrem Beijer-Ansprechpartner an.

Be- und Entladen
An vielen Lade- und Entladeadressen werden Fahrer mit Richtlinien für Hygienemaßnahmen konfrontiert.
Zum Beispiel das obligatorische Händewaschen, die Verwendung von Mundmasken und der Abstand zu anderen Personen.
Beijer ratet den Fahrern, so weit wie möglich die Anforderungen und Wünschen an den Lade- und Entladestellen einzuhalten.

In den kommenden Wochen (auf jedem Fall bis zum 28-04-20) wird die Beschäftigung bei Beijer begrenzt, um das Risiko zu verteilen.
Wir bleiben natürlich telefonisch und per E-Mail erreichbar.

English
Because of the strict Corona measurement our lead times can be longer than usual. For now, all our trucks are driving all over Europa, but these measurements are rapidly expanding. For example, possible prohibition of cargo ships, trains or extra checks at the border can have huge influence on our lead times. At the moment there a huge waiting times at every border and delays occur at loading- and unloading addresses because of appropriate measures.

Please check if your unloading adress is available to receive your goods. Many companies are closing. It is the responsibility of our clients to check if receivers are opened. Extra attempts to unload goods are invoiced to our clients.

Beijer makes every effort to deliver your shipment to the right place at the right time, however we cannot guarantee this in this hectic time.

Loading and unloading
At many loading and unloading addresses drivers are confronted with hygiene measures guidelines. For example, the obligatory washing of hands, the use of mouth masks and the keeping of distance from other persons.
TLN & Beijer advises driver-carriers to cooperate as much as possible with the requirements and wishes at loading and unloading locations.
Naturally, all applicable hygiene measures are in place, drawn up by RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Check what you can do regarding your own health: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid 

Office
In the coming weeks (certainly until 28-04-20), occupation at Beijer will be limited to spread the risk.
We will of course remain available by telephone and e-mail.

SENT systeem Polen

SENT systeem Polen
In Polen is het controlesysteem SENT al langere tijd in gebruik. Met dit bericht vragen wij nogmaals uw aandacht voor deze belangrijke Poolse regeling.
Deze Poolse regelgeving geeft de Poolse autoriteiten mogelijkheid om in- en uitvoer van een aantal vooraf vastgestelde goederen te monitoren. Het systeem heeft als doel om btw-fraude terug te dringen.

De regelgeving geldt ook voor vervoer door Polen, waar Polen als transitland wordt gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: Estland-Letland-Litouwen-Oekraïne en overige.

Let op; Beijer als uw dienstverlener kan deze procedure NIET voor u verzorgen.

U zult in samenspraak met uw relatie (koper / verkoper) kennis moeten nemen van deze procedure en afspraken moeten maken over het inregelen van deze registratie.

Welke goederen vallen in de SENT-procedure?

Het SENT-systeem geldt voor goederen met de onderstaande goederen-CN-codes (genoemd staan de eerste 4-cijfers van de goederencode). Enkele voorbeelden zijn; smeermiddelen, olie en zuren.

Controleer svp de betreffende website van de Poolse overheid ivm meest actuele gegevens en actuele geldende CN-codes. Zie https://puesc.gov.pl/en/web/puesc/strona-glowna

CN GROUP
1208 1515 2905
1404 1516 2917
1507 1517 3403
1508 2207 3811
1509 2304 3814
1510 2305 3819
1511 2306 3820
1512 2401 3824
1513 2707 3826
1514 2710

Wilt u meer algemene informatie over goederencodes?; dat leest u op de site van de KvK: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/importeren/hoe-bepaal-ik-een-goederencode/

Zendingen naar Polen:
Wanneer u goederen die binnen de SENT-regelgeving vallen naar Polen laat vervoeren, dan bent u verplicht het SENT-nummer in uw boeking te vermelden.
Deze nummers moeten door de ontvanger in Polen aangevraagd worden in het SENT-systeem en zijn 10 dagen geldig. Zonder de nummers kunnen we uw goederen niet naar Polen versturen.

Zendingen uit Polen:
Wanneer u goederen die binnen de SENT-regelgeving vallen uit Polen importeert dan moet de verzender in Polen u voorzien van een SENT applicatienummer. Deze nummers moet u doorgeven aan ons in uw boeking.

Boetes voor niet naleven van het SENT-systeem

Er worden boetes opgelegd in geval aanmeldingen ontbreken of niet correct zijn. Voor het niet aanmelden van het vervoer staat een boete ter hoogte van 46% van de nettowaarde van de vervoerde goederen, met een minimum van 20.000 PLN (circa € 5.000,-).

De boete voor de vervoerder die geen aanmelding van het vervoer heeft, of wanneer de aanmelding niet in overeenstemming is met de vervoerde goederen, is eveneens 20.000 PLN. Als de vervoerde goederen niet door de opdrachtgever of afnemer zijn geregistreerd, geldt een boete van 5000-7500 PLN.

Invoeren in TPO- Beijer klanten portaal;

Wanneer u gebruikt maakt van ons portaal dan graag dit SENT nummer bij de boeking vermelden in vak “los-opmerkingen”. Zonder SENT nummer en Carrier Key kan de zending niet afgehaald – vervoert worden.

Heeft u nog vragen, neem contact op met uw vaste contactpersoon bij Beijer.

Twente: de logistieke hotspot

Jaarlijks publiceert logistiek.nl een lijst van logistieke hotspots in Nederland. Steevast staat Twente in deze lijst in de top 10 van Nederland. Met de komst van logistieke spelers op het XL Businesspark in Almelo, de combiterminals in Almelo en Hengelo, de railterminal Bad Bentheim en de A1 als ader naar Duitsland (en uiteindelijk Polen), wordt deze positie alleen maar sterker.

Toch denken toeristen bij Twente vaker aan rust en natuur dan aan vervoer. En de Tukker zelf is sterk in navelstaren en bezigt liever de gevleugelde uitspraak ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Desondanks kan deze regio meer dan gedacht. Naast logistieke ondernemingen zit er namelijk ook veel maakindustrie in de regio, net zoals agrofood en gezondheidszorg.

Logistiek brengt mensen bij elkaar

Zoals in vele branches maken niet de statistieken, maar juist de mensen het verschil. Creativiteit, intelligentie en ideeën zorgen voor nieuwe oplossingen. De door de mens toegevoegde waarde van vandaag merk je in de dag van morgen.

In de economie draait het om meer dan alleen om winst maken. Het gaat om het bewaken van banen, van mensen, van families, het mede mogelijk maken van consumptie en luxe en trotse mensen. De (logistieke) economie verenigt niet alleen landen met elkaar, maar brengt ook de mens dichter bij elkaar.

Maar wat houdt een logistieke hotspot nu daadwerkelijk in? Een logistieke hotspot is een regio in Nederland met:

 • Voldoende geschikt logistiek personeel
 • Voldoende bouwgrond en/of geschikte bestaande panden
 • Meewerkende overheidsinstanties
 • Gemotiveerd personeel
 • Aanwezigheid van goede infrastructuur
 • Een goede bereikbaarheid van logistieke knooppunten.

Containers via wegvervoer of binnenvaart?

De komende jaren zijn honderden mensen nodig om aan de vraag naar logistieke medewerkers en chauffeur te voldoen. Dit biedt kansen op allerlei vlakken. De ligging van Twente is wellicht onlogisch voor het groeperen van binnenlands vervoer, maar uitstekend geschikt voor vervoer naar Duitsland, Scandinavië en landen in Oost-Europa als Polen, Tsjechië, de Baltics of Hongarije. Het meeste wegtransport komt in dat laatste geval tenslotte over de A1 en rijdt daar de Nederlands-Duitse grens over.

We kennen overigens de problematiek met wegvervoer in Nederland, dichtslibbende wegen door het vele (vracht)verkeer, langere looptijden en hogere kosten. Met de komst van een geoliede terminal in Almelo kunnen containers ook met de binnenvaart vervoerd worden. Dit lijkt weliswaar een dag langer te duren, maar in de praktijk blijkt steeds vaker dat de looptijd even lang is.

Twente: in potentie dé logistieke hotspot

Ondanks dat Duitsland heeft besloten om het MAUT-netwerk enorm te vergroten, lijkt in de groei geen kentering te komen. Sterker nog, we verwachten dat Twente dankzij buurland Duitsland juist als perifere regio een grote kans heeft om uit te groeien tot logistieke hotspot nummer 1.

Komt die verwachting uit, dan is Beijer er klaar voor. U ook?

Brexit update II

Op 31 januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU met een terugtrekkingsakkoord. Dat betekent dat er een overgangsperiode komt tot uiterlijk 31 december 2020. In deze periode verandert er vrijwel niets: de Europese wet- en regelgeving, de interne markt en de Douane-Unie blijven van kracht.

In de overgangsperiode gaan de EU en het VK onderhandelen over hun toekomstige handelsrelatie. Het is nu nog niet bekend of de onderhandelingen tot een akkoord leiden. Of wat de inhoud van dat akkoord zal zijn. Blijf u daarom voorbereiden op een relatie met het VK waarin u te maken krijgt met douaneformaliteiten per 1 januari 2021.

Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied
Wat betekent dit concreet? Na de Brexit (eind 2020) moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert, of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK.

Zo bereidt u zich voor:

 • Zorg ervoor dat u een EORI-nummer hebt. U hebt dit nummer nodig als u douaneaangifte doet of laat doen, of een vergunning bij ons aanvraagt.
  Hoe kom ik aan een EORI-nummer?
 • Zorg ervoor dat u aangifte kunt doen bij de Douane.
  • U kunt uw aangifte laten doen door een douane-expediteur. U hebt dan geen extra ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U kunt een zogenoemde douaneaangifte-HUB van een softwareleverancier gebruiken. Dit kunt u in enkele maanden regelen. U hebt dan wat ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U kunt een aangiftepakket van een softwareleverancier gebruiken. Dit regelt u in enkele maanden.
  • U kunt zelf douane-aangiftesoftware bouwen. Dit ontwikkelproces duurt meer dan een jaar. Hiervoor hebt u véél ICT-kennis nodig in uw organisatie.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Zal de winter nog komen?

De weersvoorspellingen kondigen nog geen winter aan met sneeuw; er is enkel wat vorst te verwachten.

Beijer Logistics is goed voorbereid op kou, vorst en sneeuw. Daarom is er, in samenwerking met onze vervoerders, een sneeuwruim-installatie gecreëerd en deze staat gereed op ons terrein.

Het betreft een oude Beijer trailer waarop de chauffeurs op 300cm hoogte stabiel kunnen staan om het ijs en de sneeuw van de trailer-daken te kunnen verwijderen.

Beijer werkt hier graag aan mee om op deze wijze een veilige situatie voor de chauffeurs en de overige weggebruikers te creëren.

Van A naar B naar Zeker, ook in de winter.

Supply chain management

Een loze kreet of containerbegrip is supply chain allang niet meer. Hieronder twee voorbeelden die duidelijk maken dat een slecht georganiseerde supply chain tot grote problemen kan leiden in het productieproces:

Taxi’s naar Mars

Als het aan Elon Musk ligt, laat hij binnen afzienbare tijd taxi’s naar Mars vliegen, maar de supply chain voor de productie van het lager geprijsde mass market Tesla Model 3 hing voorheen houtje touwtje aan elkaar. Er zouden in 2017 al 5.000 exemplaren van dit nieuwe model per week van de band moeten rollen, maar dat werd 2019. Tesla heeft verschillende problemen in de toeleveringsketen. Een van de grootste problemen is de productie van de batterijen, waarvan de eerste twee fasen werden gedaan door gespecialiseerde toeleveranciers.

Bron: https://nevi.nl/nieuws/toeleveringsproblemen-blijven-tesla-parten-spelen

Boeing Dreamliner 3 jaar later in gebruik dan gepland

De oplevering van de eerste Dreamliner 787 werd herhaaldelijk uitgesteld als gevolg van storingen die voortvloeiden uit de complexe supply chain van Boeing. Onder meer een onderdelentekort en een brand tijdens een testvlucht zorgden voor vertraging. Volgens critici heeft de luchtvaartonderneming gebrek aan strategische outsoursing, zo meldt nieuwsite Bloomberg. De inefficiëntie tijdens het productieproces van de nieuwe Boeing resulteerde in een golf van gemiste deadlines. Bovendien bereikte het bedrijf niet de gestelde kostenbesparingen tijdens de productie.

Bron: https://www.inkopers-cafe.nl/supply-chain-problemen-boeing-zorgen-voor-onzekerheid/

Trends

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een goed georganiseerde supply chain een van de basiselementen is voor een succesvol productieproces. Een robuuste en betrouwbare supply chain is dan ook belangrijk voor de voortgang van ieder bedrijf. Maar wat is supply chain management nu precies?

 • Integraal ketenbeheer
 • Van leverancier naar producent naar distributiecentrum naar gebruiker
 • Planning en communicatie tussen toeleverancier en ontvanger
 • Logistieke dienstverlening, van A naar B

Supply chain management is meer dan een containerbegrip

Door transparantie in het hele proces kan een bedrijf eerder anticiperen op bepaalde trends in vraag en aanbod. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld in de voorraden van hun klanten kijken. Het verbruik van hun goederen is op deze manier beter te monitoren. De leverancier wordt niet meer verrast door die ene spoedorder, of kan eerder afschalen bij daling in de vraag. Dekt dit de lading? Of is het tijdig bellen met de vervoerder voldoende om de lading te verplaatsen?

Er zijn verschillende trends waarbij supply chain management van belang is. Zijn we met de komst van de 3D printer af van de lange levertijden uit China? Kunnen we nog fijnmaziger distribueren met snelle en stevige drones? Is elke palletlading straks online te volgen van magazijn tot eindbestemming met chip en camera? Rijdt er straks op de rechterbaan één lange rij vrachtwagens zonder chauffeurs? Of komt er wellicht een wet die lokaal inkopen weer voorrang geeft?

Veel vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Een bedrijf dat wekelijks drie pallets wil onderbrengen bij een vervoerder, hoeft daar geen aparte planning voor te maken. Een onderneming die levert aan grote centrale distributiecentra weet wel beter en heeft te maken met enorme volumes, losvensters, voorraad en kan niet leunen op één logistieke partner.

Naast de fysieke goederenstroom is er de informatiestroom

Communicatie lijkt altijd zo makkelijk. Toch gaat er juist in communicatie veel verkeerd.

Met de huidige communicatiemiddelen wordt het steeds makkelijker om IT-systemen op elkaar af te stemmen. Met de nieuwe blockchaintechnologie kunnen supply chains steeds transparanter worden. Met blockchain haalt iedereen zijn eigen stukje informatie uit het systeem. Leveranciers zien het verbruik van hun goederen, transporteurs zien hoeveel pallets ze op moeten halen. Productiebedrijven zien op hun beurt weer de status van de leveringen van deze transporteurs. Ontvangers kunnen orders plaatsen en zien de status in het productie proces.

Experts verwachten dat dit dé nieuwe ontwikkeling wordt in de logistieke wereld. Maar is de logistiek klaar voor deze ontwikkeling? Zijn bedrijven bereid tot het vrijgeven van informatie? Dit zijn vragen waar alleen de tijd antwoord op kan geven.

Wat betekent supply chain management voor u?

Het optimaliseren van uw productieproces is altijd gaande. Maar is uw productieproces ook afgestemd op het proces van uw klant? Optimalisatie binnen uw proces kan namelijk extra werk opleveren voor uw klant. Hetzelfde geldt voor uw leveranciers.

Weet u hoe de producten bij uw leverancier gecontroleerd worden? Misschien maakt dit uw ingangscontrole overbodig, waardoor medewerkers meer tijd over hebben voor zaken die waarde toevoegen aan het product.

Heeft u het gevoel dat uw productieleider door zijn jarenlange ervaring bedrijfsblind is geworden en wel erg veel op routine leunt? Maak dan kennis met de supply chain engineers van Beijer. Wij kijken verder dan de voorraad gereed product bij expeditie. Beijer verbindt!