Brexit update II

Op 31 januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU met een terugtrekkingsakkoord. Dat betekent dat er een overgangsperiode komt tot uiterlijk 31 december 2020. In deze periode verandert er vrijwel niets: de Europese wet- en regelgeving, de interne markt en de Douane-Unie blijven van kracht.

In de overgangsperiode gaan de EU en het VK onderhandelen over hun toekomstige handelsrelatie. Het is nu nog niet bekend of de onderhandelingen tot een akkoord leiden. Of wat de inhoud van dat akkoord zal zijn. Blijf u daarom voorbereiden op een relatie met het VK waarin u te maken krijgt met douaneformaliteiten per 1 januari 2021.

Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied
Wat betekent dit concreet? Na de Brexit (eind 2020) moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert, of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK.

Zo bereidt u zich voor:

 • Zorg ervoor dat u een EORI-nummer hebt. U hebt dit nummer nodig als u douaneaangifte doet of laat doen, of een vergunning bij ons aanvraagt.
  Hoe kom ik aan een EORI-nummer?
 • Zorg ervoor dat u aangifte kunt doen bij de Douane.
  • U kunt uw aangifte laten doen door een douane-expediteur. U hebt dan geen extra ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U kunt een zogenoemde douaneaangifte-HUB van een softwareleverancier gebruiken. Dit kunt u in enkele maanden regelen. U hebt dan wat ICT-kennis nodig in uw organisatie.
  • U kunt een aangiftepakket van een softwareleverancier gebruiken. Dit regelt u in enkele maanden.
  • U kunt zelf douane-aangiftesoftware bouwen. Dit ontwikkelproces duurt meer dan een jaar. Hiervoor hebt u véél ICT-kennis nodig in uw organisatie.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Zal de winter nog komen?

De weersvoorspellingen kondigen nog geen winter aan met sneeuw; er is enkel wat vorst te verwachten.

Beijer Logistics is goed voorbereid op kou, vorst en sneeuw. Daarom is er, in samenwerking met onze vervoerders, een sneeuwruim-installatie gecreëerd en deze staat gereed op ons terrein.

Het betreft een oude Beijer trailer waarop de chauffeurs op 300cm hoogte stabiel kunnen staan om het ijs en de sneeuw van de trailer-daken te kunnen verwijderen.

Beijer werkt hier graag aan mee om op deze wijze een veilige situatie voor de chauffeurs en de overige weggebruikers te creëren.

Van A naar B naar Zeker, ook in de winter.

Supply chain management

Een loze kreet of containerbegrip is supply chain allang niet meer. Hieronder twee voorbeelden die duidelijk maken dat een slecht georganiseerde supply chain tot grote problemen kan leiden in het productieproces:

Taxi’s naar Mars

Als het aan Elon Musk ligt, laat hij binnen afzienbare tijd taxi’s naar Mars vliegen, maar de supply chain voor de productie van het lager geprijsde mass market Tesla Model 3 hing voorheen houtje touwtje aan elkaar. Er zouden in 2017 al 5.000 exemplaren van dit nieuwe model per week van de band moeten rollen, maar dat werd 2019. Tesla heeft verschillende problemen in de toeleveringsketen. Een van de grootste problemen is de productie van de batterijen, waarvan de eerste twee fasen werden gedaan door gespecialiseerde toeleveranciers.

Bron: https://nevi.nl/nieuws/toeleveringsproblemen-blijven-tesla-parten-spelen

Boeing Dreamliner 3 jaar later in gebruik dan gepland

De oplevering van de eerste Dreamliner 787 werd herhaaldelijk uitgesteld als gevolg van storingen die voortvloeiden uit de complexe supply chain van Boeing. Onder meer een onderdelentekort en een brand tijdens een testvlucht zorgden voor vertraging. Volgens critici heeft de luchtvaartonderneming gebrek aan strategische outsoursing, zo meldt nieuwsite Bloomberg. De inefficiëntie tijdens het productieproces van de nieuwe Boeing resulteerde in een golf van gemiste deadlines. Bovendien bereikte het bedrijf niet de gestelde kostenbesparingen tijdens de productie.

Bron: https://www.inkopers-cafe.nl/supply-chain-problemen-boeing-zorgen-voor-onzekerheid/

Trends

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een goed georganiseerde supply chain een van de basiselementen is voor een succesvol productieproces. Een robuuste en betrouwbare supply chain is dan ook belangrijk voor de voortgang van ieder bedrijf. Maar wat is supply chain management nu precies?

 • Integraal ketenbeheer
 • Van leverancier naar producent naar distributiecentrum naar gebruiker
 • Planning en communicatie tussen toeleverancier en ontvanger
 • Logistieke dienstverlening, van A naar B

Supply chain management is meer dan een containerbegrip

Door transparantie in het hele proces kan een bedrijf eerder anticiperen op bepaalde trends in vraag en aanbod. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld in de voorraden van hun klanten kijken. Het verbruik van hun goederen is op deze manier beter te monitoren. De leverancier wordt niet meer verrast door die ene spoedorder, of kan eerder afschalen bij daling in de vraag. Dekt dit de lading? Of is het tijdig bellen met de vervoerder voldoende om de lading te verplaatsen?

Er zijn verschillende trends waarbij supply chain management van belang is. Zijn we met de komst van de 3D printer af van de lange levertijden uit China? Kunnen we nog fijnmaziger distribueren met snelle en stevige drones? Is elke palletlading straks online te volgen van magazijn tot eindbestemming met chip en camera? Rijdt er straks op de rechterbaan één lange rij vrachtwagens zonder chauffeurs? Of komt er wellicht een wet die lokaal inkopen weer voorrang geeft?

Veel vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Een bedrijf dat wekelijks drie pallets wil onderbrengen bij een vervoerder, hoeft daar geen aparte planning voor te maken. Een onderneming die levert aan grote centrale distributiecentra weet wel beter en heeft te maken met enorme volumes, losvensters, voorraad en kan niet leunen op één logistieke partner.

Naast de fysieke goederenstroom is er de informatiestroom

Communicatie lijkt altijd zo makkelijk. Toch gaat er juist in communicatie veel verkeerd.

Met de huidige communicatiemiddelen wordt het steeds makkelijker om IT-systemen op elkaar af te stemmen. Met de nieuwe blockchaintechnologie kunnen supply chains steeds transparanter worden. Met blockchain haalt iedereen zijn eigen stukje informatie uit het systeem. Leveranciers zien het verbruik van hun goederen, transporteurs zien hoeveel pallets ze op moeten halen. Productiebedrijven zien op hun beurt weer de status van de leveringen van deze transporteurs. Ontvangers kunnen orders plaatsen en zien de status in het productie proces.

Experts verwachten dat dit dé nieuwe ontwikkeling wordt in de logistieke wereld. Maar is de logistiek klaar voor deze ontwikkeling? Zijn bedrijven bereid tot het vrijgeven van informatie? Dit zijn vragen waar alleen de tijd antwoord op kan geven.

Wat betekent supply chain management voor u?

Het optimaliseren van uw productieproces is altijd gaande. Maar is uw productieproces ook afgestemd op het proces van uw klant? Optimalisatie binnen uw proces kan namelijk extra werk opleveren voor uw klant. Hetzelfde geldt voor uw leveranciers.

Weet u hoe de producten bij uw leverancier gecontroleerd worden? Misschien maakt dit uw ingangscontrole overbodig, waardoor medewerkers meer tijd over hebben voor zaken die waarde toevoegen aan het product.

Heeft u het gevoel dat uw productieleider door zijn jarenlange ervaring bedrijfsblind is geworden en wel erg veel op routine leunt? Maak dan kennis met de supply chain engineers van Beijer. Wij kijken verder dan de voorraad gereed product bij expeditie. Beijer verbindt!

Beijer behaalt opnieuw ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Beijer Internationale Expediteurs voldoet aan de eisen gesteld in de norm van ISO 9001:2015 voor zowel nationale als internationale logistieke dienstverlening.

We zijn verheugd dit certificaat opnieuw behaald te hebben, wat bijdraagt om onze klanten optimaal te bedienen. Alle documentatie op onze pagina certificering.

Transport van/naar de Baltics

Elke dinsdag- en vrijdagavond vertrekt Beijer Logistics naar de Baltische Staten. Dat betekent dat Beijer uw goederen binnen 2-4 werkdagen op bestemming kan leveren. Ook voor import zendingen hebben we passende mogelijkheden. Meer weten? Bel Beijer via 0541-582500 of mail naar info@beijer-logistics.nl.

ICC Incoterms® 2020: wat gaat er veranderen?

Van A naar B naar Zeker. Het is een belofte die wij onze klanten bij Beijer Logistics niet zomaar doen. Wij zetten graag dat ene stapje extra en ondersteunen ook op gebieden waar een vervoerder normaal niet direct mee te maken heeft.

Zo adviseren wij bijvoorbeeld op het gebied van de ICC Incoterms®; de leveringscondities afgesproken tussen koper en verkoper over verzending van goederen. De nieuwe ICC Incoterms® 2020 treden op 1 januari in werking. Hieronder gaan we in op de veranderingen die dit met zich meebrengt voor het wegvervoer.

Wat zijn de ICC Incoterms® precies?

In 1936 introduceerde de International Chamber of Commerce (ICC) de eerste set International Commercial Terms oftewel Incoterms®. Deze bestonden destijds nog uit zes handelstermen die geschikt waren voor overzeese handel. Sinds 1980 komt de ICC elke tien jaar met een nieuwe set Incoterms®.

De Incoterms® zijn tegenwoordig niet langer alleen toegespitst op overzeese handel, maar sinds 1953 ook langzaamaan op het gebruik van verschillende modaliteiten. Vandaag de dag is in principe voor iedere modaliteit een geschikte Incoterm® te vinden.

Benieuwd naar welke Incoterm® het meest geschikt is voor welke modaliteit? Download dan nu onze whitepaper.

Waarom zijn de Incoterms® belangrijk?

Hoewel de internationale handel de laatste tien jaar niet veel veranderd is, kan het natuurlijk altijd beter. De ICC Incoterms® vormen dan ook een uiterst belangrijke afspraak. Over wie het vervoer regelt, wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarvoor betaalt.

Incoterms® 2020: de belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen partijen daarom gebruik maken van de nieuwste (negende) editie van de Incoterms®, bestaande uit elf handelstermen waaruit handelspartijen kunnen kiezen. Hierin zijn de nieuwste internationale standaarden voor internationale handel gedefinieerd en zijn ook veiligheidsgerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en kosten.

De impact van de wijzigingen zal voor veel bedrijven afhangen van hun werkwijze en de door hen gebruikte Incoterms®. De belangrijkste wijzigingen zoals die gelden vanaf 1 januari 2020 zijn als volgt:

E-terms F-terms C-terms D-terms
EXW FCA

Voorziet nu in de behoefte van on-board bills of lading en de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

CFR DPU (Delivery at Place Unloaded) was DAT (Delivered at Terminal)

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  FAS CIF

Toevoeging van verschillende niveaus van verzekeringsdekking.

DAP

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  FOB CPT DDP

Toevoeging van de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van goederen te regelen.

  CIP

Toevoeging van verschillende niveaus van verzekeringsdekking.

Toelichting op vervoersvormen

EXW – Ex Works – Af Fabriek
Ex WORKS (EXW) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op een bepaalde plaats (zoals een fabriek of een magazijn), en dat deze plaats al dan niet het terrein van de verkoper kan zijn. Voor de levering hoeft de verkoper de goederen niet op een afhaalwagen te laden, noch hoeft hij de goederen in te klaren voor uitvoer, indien een dergelijke klaring van toepassing is.

FCA – Free Carrier 
FREE CARRIER (FCA) betekent dat de verkoper de goederen op een van de twee manieren aan de koper levert:
Eerste manier is wanneer de genoemde plaats het terrein van de verkoper is, worden de goederen geleverd wanneer zij op het door de koper overeengekomen vervoermiddel worden geladen.
Tweede manier is wanneer de genoemde plaats een andere plaats is, worden de goederen geleverd wanneer zij, geladen op het vervoermiddel van de verkoper, de genoemde andere plaats bereiken en klaar zijn om gelost te worden uit het vervoermiddel van die verkoper en ter beschikking staan van de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon. Welke van de twee als plaats van levering ook wordt gekozen, de plaats waar het risico op de koper overgaat en het tijdstip vanaf wanneer de kosten voor rekening van de koper zijn.

CPT – Carriage Paid To 
CARRIAGE PAID TO (CPT) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door ze aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder over te dragen of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

CIP – Carriage and insurance paid to 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) houdt in dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door deze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken.Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

DAP – Delivery At Place 
DELIVERED AT PLACE (DAP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aangekomen transportmiddel dat gereed is om te worden gelost op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn levering en aankomst op de plaats van bestemming dus gelijk.

DPU – Delivery At Place Unloaded 
DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen, eenmaal gelost uit het aangekomen transportmiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld op een overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk. DPU is de enige Incoterms-regel die de verkoper verplicht tot het lossen van goederen op de plaats van bestemming. De verkoper moet er daarom voor zorgen dat hij in staat is om het lossen op de genoemde plaats te organiseren. Indien de partijen van plan zijn dat de verkoper het risico en de kosten van het lossen niet voor zijn rekening neemt, moet de DPU-regel worden vermeden en moet in plaats daarvan DAP worden gebruikt.

DDP – Delivery Duty Paid 
DELIVERED DUTY PAID (DDP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard, op het aangekomen transportmiddel, klaar om gelost te worden, op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk.

FAS – Free Alongside Ship 

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bv. op een kade of een binnenvaartschip) op aanwijzing van de koper in de overeengekomen verschepingshaven of wanneer de verkoper reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich naast het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.FOB – Free On Board – Vrachtvrij aan boord

FOB – Free On Board
FREE ON BOARD (FOB) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert aan boord van het door de koper aangewezen schip in de overeengekomen verschepingshaven of de reeds geleverde goederen aanschaft Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight – kostprijs en vracht
COST AND FREIGHT (CFR) betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aan de koper levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen. In CFR is de verkoper geen enkele verplichting aan de koper verschuldigd om een verzekering af te sluiten: de koper zou er dus goed aan doen om een deel van de dekking zelf te kopen.

CIF – Cost, Insurance and Freight 
COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper, aan boord van het schip, levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen.

Vragen over de Incoterms® 2020?

Neem voor meer informatie over de Incoterms® 2020 vrijblijvend contact op met onze behulpzame medewerkers. Je kunt ons bereiken via 0541-582500 of mail naar info@beijer-logistics.nl.

Dag van de vrachtwagenchauffeur

Donderdag 12 december is het de ‘dag van de vrachtwagenchauffeur’. Beijer dankt alle chauffeurs voor de inzet, flexibiliteit en de werkzaamheden. Met Beijer altijd goedgemutst op weg.

EORI-nummer

Handelt u internationaal en komt u in contact met de douane, dan is een EORI-nummer verplicht. Ook in geval van de Brexit heeft u dit nummer nodig.

Zwitserland

Heeft u klanten of leveranciers in Zwitserland? Dan dient u uw EORI-nummer te vermelden op facturen voor verladingen van/naar Zwitserland. Meer info op de website van de KvK.

Duurzaamheid als onderdeel van MVO

De transportsector maakt veel gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van vrachtwagens lijkt weinig duurzaam. Toch is de branche volop in ontwikkeling richting een duurzamere manier van werken.

Een goed begin begint bij jezelf

Het is een oude overheidsspreuk, die tegenwoordig ook van toepassing is op duurzaamheid en die Beijer Logistics zich goed in de oren heeft geknoopt. Bijvoorbeeld door het bedrijfspand in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bijna volledig energieneutraal te maken.

Dankzij zonnepanelen op de crossdock terminal, LED-verlichting in en om het pand en het gebruik van aardwarmte/koeling is geen gasgestookte installatie nodig en kunnen de elektrische heftrucks (en bedrijfsauto’s) geladen worden met de door de zon opgewekte energie.

Ook kunnen onze medewerkers aan hun zit-, sta- en fietsbureau werken en met hun fietsbewegingen in de toekomst energie opwekken om de servers c.q. service te laten draaien.

Transport verduurzamen: wat is er mogelijk?

Natuurlijk houden wij ook de verduurzamingsmogelijkheden op het gebied van transport nauwlettend in de gaten. Ontwikkelingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zijn namelijk volop gaande. Zo zijn er reeds elektrisch aangedreven vrachtwagens, wordt onderzocht of waterstof als brandstof kan fungeren en draagt het zogenaamde platooning (zie ook ons vorige artikel) bij aan minder uitstoot.

Naast alternatieve brandstoffen zijn er nog andere mogelijkheden om het transport te verduurzamen. Het verhogen van de beladingsgraad en het efficiënter plannen van vrachtwagens is één van deze opties. Dankzij het groeperen van zendingen rijden vrachtwagens zo optimaal mogelijk naar bestemmingen in verschillende landen. Een andere mogelijkheid is om transporteurs nog beter te laten samenwerken. Door samen te werken kan het aantal lege kilometers rijden sterk verminderen.

Ook alternatieve vormen van transport worden continu bekeken, zoals intermodaal, via spoor, via watertransport of een combinatie van verschillende modaliteiten (ook wel multimodaal genoemd). Bij multimodaal transport geeft de verlader de expediteur / transporteur de volledige vrijheid over hoe een zending verstuurd wordt. De laaddatum en uiterlijke losdatum zijn bepaald. Op basis van deze informatie kan de transporteur de modaliteit kiezen die het beste geschikt is voor deze zending.

Hoe schadelijk is de uitstoot van een vrachtwagen?

Verschillende onderzoeken tonen overigens aan dat de uitstoot van brommers en snorfietsen per kilometer net zo schadelijk is als die van een diesel vrachtwagen. Een vrachtwagen vervoert voor talloze consumenten, terwijl de brommer slechts één persoon vervoert en veelal in binnensteden rijdt, waar veel mensen lopen en fietsen. De ontwikkeling richting elektrische brommers is dan ook geen verkeerde. Natuurlijk blijven vrachtwagens in groten getale op de snelwegen rijden, maar dankzij verschillende digitale samenwerkingen worden goederen zo optimaal mogelijk vervoerd.

Wat kunnen we doen om duurzamer te worden?

De opties zijn talrijk. Denk aan het lokaler selecteren van leveranciers of het aanhouden van meer voorraad in verband met minder transport(kosten). Uiteraard is voorraad houden ook kostbaar. De plastic afval berg verminderen is ook belangrijk, gezien de plastic soep in de oceanen.

We eindigen dan ook zoals we begonnen. Alle kleine beetjes helpen en een goed begin begint bij jezelf. Wijzen naar een ander (land) heeft geen zin, want de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het zijn slechts je eigen daden die je kunt beïnvloeden. Duurzaam ondernemen, dat doen we samen.