Beijer scoort uitmuntend in klanttevredenheidsonderzoek

Beijer Logistics heeft recent een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar klanten.

10-06-2024
Beijer scoort uitmuntend in klanttevredenheidsonderzoek


De enquête, gehouden in mei 2024, had als doel inzicht te krijgen in de tevredenheid van klanten over verschillende aspecten van de dienstverlening. De resultaten tonen aan dat de meeste klanten zeer tevreden zijn met de diensten van Beijer Logistics.

Resultaten van de enquête:

  1. Algemene Tevredenheid: De overgrote meerderheid van de respondenten gaf een score van 5, wat aangeeft dat klanten zeer tevreden zijn met de algehele service van Beijer Logistics.
  2. Tevredenheid over Transportdiensten: Ook hier werd voornamelijk de hoogste score van 5 gegeven, wat duidt op een hoge tevredenheid over de transportdiensten.
  3. Tevredenheid over Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van Beijer Logistics scoorde eveneens hoog, met de meeste klanten die een score van 5 gaven.
  4. Tevredenheid over het Klantenportaal: De tevredenheid over het klantenportaal varieerde iets meer, maar de meeste klanten gaven nog steeds een hoge score van 5. Er waren enkele klanten die een neutrale score van 3 gaven en een paar zonder ervaring met het portaal.

Suggesties en Opmerkingen

Naast de tevredenheidsscores gaven klanten ook enkele opmerkingen en suggesties. Eén klant gaf aan dat de samenwerking met Beijer als zeer prettig wordt ervaren, en er altijd snel en adequaat wordt gereageerd op vragen.

Conclusie

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn zeer positief en laten zien dat Beijer Logistics haar klanten zeer tevreden stelt op verschillende vlakken. Het bedrijf blijft zich inzetten om de hoge kwaliteit van haar diensten te behouden en verder te verbeteren.

Diagram van de resultaten

Hieronder is een visuele weergave van de resultaten van de enquête weergegeven, waarin de tevredenheid over de verschillende aspecten duidelijk wordt weergegeven. Beijer Logistics bedankt alle klanten voor hun waardevolle feedback en kijkt ernaar uit om de service nog verder te verbeteren in de toekomst.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beijer Logistics via info@beijerlogistics.nl.


Beijer sporttas verloot

Onder de inzenders is de Beijer sporttas verloot - met de winnaar wordt contact opgenomen. U kunt de enquête hier terugvinden.