Boek presentatie Jan Bergman

04-02-2019
Boek presentatie Jan Bergman

Oud-directeur Jan Bergman (algemeen directeur van 2000-2017) presenteert het door hem geschreven boek ‘Zelfsturend Rijnlands ondernemen’. Met gepaste trots overhandigt de heer Bergman vandaag het eerste exemplaar aan dhr. Fred Broekhuizen (algemeen directeur van 1989-2000) , voorganger van dhr. Bergman en mede-grondlegger van deze zelfsturende organisatie. Huidige directie, gevormd door Rogier Reedijk en Norbert Tip, ontvangen ook een exemplaar.

Zelfsturing
Het boek, doorspekt met anekdotes uit de rijke ervaringen van de heer Bergman, is een aanrader voor managers die ook verantwoordelijkheid willen geven aan medewerkers, zodat een hoge betrokkenheid gecreëerd wordt en mensen en afdelingen volledig zelfstandig opereren.

Voor iedere leider, beginnend en ervaren, die zijn of haar organisatie zelfsturend wil inrichten, is dit boek een onmisbare wegwijzer. Iedere organisatie is natuurlijk anders, maar de principes die verweven zijn in dit boek blijven dezelfde. Ook voor de werknemer die op zoek is naar inspirerende verhalen om diepgang te vinden in werk en die mede gestalte wil geven aan de toekomst, is dit boek een aanrader. Kijk ook eens de video over het boek.

Waardecreatie voor de klant
Lang voordat de management literatuur de moderne term ‘eigenaarschap’ introduceerde, wist men bij Beijer dat je door het geven van vrijheid aan medewerkers succes kunt behalen, zonder lange vergaderingen en controles. Hoe organiseer je continuïteit in je organisatie en creëer je waarde voor klanten? Dit boek geeft antwoord op deze vragen aan de hand van vierenveertig jaar ondernemerschap van Jan Bergman, conceptueel vormgegeven en theoretisch onderbouwd door organisatiedeskundige en executive coach Kathelijne Drenth.

Heeft u interesse in dit boek, maak het kenbaar aan uw contactpersonen bij Beijer of bestel het op deze website.

Afbeelding: Van links naar rechts 3 generaties Beijer.
Rogier Reedijk, Norbert Tip, Jan Bergman, Fred Broekhuizen