CO₂ compensatie 2021

Zorgvuldig en realistisch inzetten op duurzaamheid; Beijer compenseert eigen gerealiseerde CO₂ uit 2021.

21-07-2023
CO₂ compensatie 2021

Vanaf 2021 is Beijer begonnen met het analyseren en meten van onze CO₂-eq uitstoot. CO₂-eq staat voor CO₂ equivalenten waarmee naast uitstoot CO₂ ook alle andere uitstoot gassen zoals methaan (CH4) die invloed hebben op klimaat gemeten worden.
Samen met Impulse International uit Enschede is er een realistisch model ontwikkeld waar we ons eigen verbruik registreren en een doorrekening kunnen maken naar de uitstoot van CO₂-eq van onze eigen productielocatie.
Daarnaast is er een model ontwikkeld waarbij we goederenstromen van onze klanten kunnen registreren en kunnen doorrekenen naar de uitstoot van CO₂-eq van specifiek die goederenstromen. Vwb compensatie van door ons zelf gerealiseerde CO₂-eq kiezen we zoveel als praktisch mogelijk voor lokale Nederlandse projecten waarbij we zelf kunnen volgen wat het resultaat daarvan is.

Hiervoor hebben we in samenspraak met Impulse International het www.platformco2neutraal.nl geselecteerd welke diverse Nederlandse projecten ontwikkeld en daarbij met name inzet op vrijwillige, regionale en betrouwbare CO₂-compensatie met een positieve impact op klimaat, landschap, natuur en landbouw. We hebben gekozen om de gerealiseerde uitstoot van 2021 te compenseren door deelname aan het “Valuta voor Veen Langweer”. Beijer kiest hierbij bewust voor lokale compensatie, zodat het concreet en praktisch blijft.

Beijer produceert zoveel als praktisch mogelijk duurzaam om zo bij te dragen aan milieuvriendelijk transport. Dit is ook voor onze klanten voordelig, want hiermee verkleinen ook zij hun CO₂-eq voetafdruk. U leest er meer over op onze pagina Duurzaamheid.