Marktsituatie & CAO akkoord

24-06-2021
Marktsituatie & CAO akkoord

Beste relatie,

Graag informeren we u over 2 actuele zaken welke onze diensten beïnvloeden:

  • Marktsituatie fijnmazige distributie binnen EU
  • Definitief cao-akkoord Beroepsgoederenvervoer over de weg


1. Marktsituatie fijnmazige distributie binnen EU

Nadat Covid19 geheel 2020 en het eerste kwartaal van 2021 beheerste ervaren we nu uitdagingen om de algehele groei en bloei van de Europese economie te kunnen verwerken. We hebben de laatste 18 maanden volop geïnvesteerd in capaciteit, IT en medewerkers, maar ondanks deze investering worden wij positief verrast door de sterke vraag in onze hoogwaardige en frequente distributiediensten binnen Europa.De plotselinge en zeer sterke groei vanaf maart tot en met heden heeft geleid tot daadkrachtig en creatief handelen van onze medewerkers.Door deze slagvaardige aanpak zijn we tot op heden goed in staat de afgesproken diensten tot continueren.


Daarnaast stellen we vast dat – naast ons eigen Nederland – juist in de diverse grote Europese landen de mogelijkheden vwb fijn-distributie onder druk staan. Bij de Europese-fijnmazige-distributie leidt de groei in orders – en daarbij de grote toename van urgente orders met fix-tijdsleveringen –tot grote uitdagingen.De verwachtte en standaard looptijden kunnen hierdoor oplopen met 1-3 dagen. Wilt u weten of deze marktontwikkeling ook van invloed is op uw specifieke goederenstroom? Doet u svp navraag bij uw eigen Beijer-contact persoon.


2. Definitief cao-akkoord Beroepsgoederenvervoer over de weg;

Per 01.07 2021 is er een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer van toepassing. Daarbij zijn salarisverhogingen afgedwongen alsmede diverse overige zaken welke onze kosten rechtstreeks beïnvloeden. De lonen zullen per 01.07.2021 verhoogd worden met 3,5%. En op 1 januari 2022 wordt opnieuw een loonsverhoging doorgevoerd van 3,25%. Panteia berekende dat de loonaanpassing – te samen met de diverse overige afgesproken maatregelen – per 1 juli 2021 een impact op onze kostprijs zal hebben van 2,45%. Wat de consequenties worden per 01.01.2022 is nu nog onbekend.

Daarnaast worden we – en met ons de gehele logistieke sector binnen Europa – geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

  • Een significant tekort aan capaciteit op het gebied van vervoer, materiaal en logistiek personeel.
  • Een gebrek aan grondstoffen waardoor productieprocessen sterk vertragen hetgeen resulteert in een sterke stijging van urgente leveringen.
  • Stijgende prijzen voor o.a. banden, onderdelen en materieel door het grondstoffen tekort.

Helaas is het onmogelijk om deze kostenstijging volledig zelf te dragen. In de afgelopen weken zijn de ontwikkelingen in de CAO onderhandelingen vrij vlot verlopen. Hierdoor hebben wij uw organisatie niet eerder kunnen berichten. In de afgelopen decennia hebben wij nog niet eerder een tijd meegemaakt die enigszins lijkt op de afgelopen 16 maanden. Wij vertrouwen op uw begrip voor deze ongekende situatie. Uw eigen Beijer-contact persoon zal u binnenkort informeren over de gevolgen voor uw organisatie.

Uiteraard mag u altijd zelf contact opnemen voor verdere vragen of meer informatie.