Mobility Package

Het Europese Mobility Package kan per februari 2022 gevolgen hebben op de transportkosten. De volgende maatregelen zijn van kracht:

03-02-2022
Mobility Package
  • De beloning van een chauffeur gaat van een dagvergoeding naar een bruto loon exclusief overuren. De beloning moet overeenkomen met het land waar de chauffeur zijn ritten uitvoert.
  • Grenspassages moeten in de tachograaf gemeld worden. Chauffeurs moeten echter stoppen om de landcode handmatig in te voeren, er is geen automatisch systeem beschikbaar.
  • Trucks moeten iedere acht weken retour naar het land waar ze geregistreerd staan.
  • De cabotage regeling wordt uitgebreid met een ‘cooling off’ periode van vier dagen. Tijdens deze periode mag de chauffeur geen cabotage ritten uitvoeren in het betreffende land.

Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor het internationale goederenverkeer. Meer info op Mobility Package – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)