Certificering en voorwaarden

Toepasselijke voorwaarden

Op de vervoersdiensten van Beijer Internationale Expediteurs BV zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Op de warehouse diensten zijn de Nederlandse opslagvoorwaarden / Dutch warehousing conditions van toepassing.

FENEX

Op onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem) van toepassing.

De FENEX is de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek. Ook adviseert FENEX haar leden op juridisch- en douanegebied, ontwikkelt ze standaarddocumenten voor de branche en verzorgt opleidingen op het gebied van expeditie, logistiek en douanewetgeving.

Klik Nederlandse expeditievoorwaarden- NL voor de Nederlandse Expeditie voorwaarden.

English / Deutsch: For the Dutch Forwarding Conditions, click here. Niederländische Speditionsbedingungen, klicken Sie hier.

AEO staat voor Authorised Economic Operator.

Om in aanmerking te komen voor de certificering, moeten bedrijven aan kunnen tonen dat ze betrouwbaar, veilig en solide zijn. Een bedrijf kan zich betrouwbaar noemen als alle bedrijfsprocessen in orde zijn (ook administratief). Solide is een bedrijf als het financieel al lange tijd gezond draait. Veiligheid vertaalt zich in het feit dat een bedrijf mensen met slechte bedoelingen buiten het bedrijf weet te houden. Bovendien zijn economische delicten in het verleden uit den boze.

In ons land van doorvoer en handel, is een vlotte en betrouwbare afhandeling van de douaneformaliteiten van levensbelang. Door veilige ladingstromen sneller af te handelen, kan de douane zich concentreren op vracht met een hoger risicoprofiel. Beijer Douane Expediteurs behoorde in april 2008 tot de eerste negentien bedrijven die het AEO-certificaat Douanevereenvoudiging & Veiligheid kreeg uitgereikt.

Klik AEO certificaat 2011 om ons AEO certifcaat te downloaden.

ISO GECERTIFICEERD

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, ontvangt de organisatie een certificaat waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen.

Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Hier kunt u ons ISO certificaat downloaden.

Privacy

Voor ons privacy beleid verwijzen we naar deze pagina.