Beijer Logistics

De geschiedenis van Beijer Logistics begint in 1946 vlak na de Tweede Wereldoorlog. Aan de grensovergang Denekamp wordt een inklaringskantoor opgericht door de heer Beijer met zijn compagnons de Vries en Arends.

Geschiedenis
1946-1960

1946-1960

De eerste chauffeurs die zich melden zijn Denen, die met omgebouwde legertrucks voedsel komen brengen naar Nederland. Met de toename van het goederenverkeer groeit ook Beijer Logistics snel. De oprichting van de EU in 1958 geeft een enorme impuls aan de internationale handel. Beijer Logistics ontwikkelt auto-groupageverkeren op Scandinavië en legt daarmee de basis voor haar kwaliteitsimago.

1960-1989

1960-1989

Met de groei van het goederenverkeer nemen ook de douane activiteiten toe. 7 grenskantoren zorgen samen met de vrachtactiviteiten voor een stevige basis onder het bedrijf, dat inmiddels 80 medewerkers telt.

1989-1999

1989-1999

Het bedrijf ontwikkelt zich tot totaalleverancier van logistieke diensten, waarbij kwaliteit voorop staat. De architect in het vervoer wordt ketenregisseur. In 1991 wordt een terminal (6000 m²) aan de Eektestraat in Oldenzaal geopend op een steenworpafstand van de oost-west-corridor A1. Een jaar later krijgt het bedrijf te maken met de meest ingrijpende gebeurtenis in haar bestaan. De EU binnengrenzen worden opgeheven. Zes van de zeven grenskantoren worden gesloten. De autogroupagediensten en logistieke activiteiten zijn voldoende ontwikkeld om deze aderlating op te vangen. <br> In 1993 verwerft Beijer Logistics in recordtijd het begeerde kwaliteitscertificaat ISO-9002. Er worden transportlijndiensten ontwikkeld naar Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. De logistieke poot wordt flink uitgebreid.

2000-2009

2000-2009

In 2000 wordt Beijer Logistics d.m.v. een management-buy-out autonoom. Dhr. Jan Bergman wordt algemeen directeur. Bestaande transportdiensten worden geoptimaliseerd en nieuwe diensten ontwikkeld. Beijer Logistics behoorde in april 2008 tot de eerste negentien bedrijven die het AEO-certificaat Douanevereenvoudiging en Veiligheid kreeg uitgereikt.

2009-2011

2009-2011

Begin 2009 is er gestart met de bouw van een nieuw pand aan het Hazewinkel in Oldenzaal, op zichtlocatie langs de A1. Sinds juli 2010 is Beijer hier gevestigd en beschikt zij naast kantoor over een crossdockloods t.b.v. de transport- en zeevrachtdiensten en een opslagloods tbv de warehousing.

2011-2017

2011-2017

Dhr. Rogier Reedijk treedt toe tot de directie en wordt DGA. In deze jaren werkt Beijer Logistics hard aan continuïteit. Dankzij betrokken medewerkers groeien de verkeren naar Scandinavië, Duitsland en Oost-Europa en zien klanten onze toegevoegde waarde. Het begrip 'zelfsturing', sinds jaar en dag volledig geïntegreerd op alle afdelingen, motiveert medewerkers en creëert zelfsturende afdelingen.

2018-2019

2018-2019

Dhr. Jan Bergman, sinds 2000 algemeen directeur, treedt toe als bestuurder en dhr. Norbert Tip wordt aangesteld als als adjunct directeur. Dhr. Rogier Reedijk wordt algemeen directeur. Dhr. Bergman presenteert het door hem geschreven boek 'Zelfsturend Rijnlands ondernemen'.

Dat Beijer Logistics logistieke diensten blijft verlenen is zeker, hoe dat gedaan gaat worden is mede afhankelijk van vraag en aanbod. Dikwijls overleeft diegene die zich het beste kan aanpassen aan veranderingen in de markt. Beijer Logistics is klaar voor de toekomst.

2020-heden

Eind 2020 is de nieuwe opslaghal van 2500 m2 gereed. Daarmee zet Beijer de toon ondanks het bijzondere Corona jaar 2020. Daarnaast is het bedrijfspand van Beijer Logistics volledig energie neutraal dankzij LED verlichting zowel in de crossdock terminal als aan de buitenzijde, de temperatuurregeling via aardwarmte en de zonnepanelen.

2020-heden