IncoTerms 2020: wat is er veranderd?

Van A naar B naar Zeker. Het is een belofte die wij onze klanten bij Beijer Logistics niet zomaar doen. Wij zetten graag dat ene stapje extra en ondersteunen ook op gebieden waar een vervoerder normaal niet direct mee te maken heeft. Benieuwd naar welke Incoterm® het meest geschikt is voor welke modaliteit? Download dan nu onze whitepaper.

De leveringscondities zijn afspraken tussen koper en verkoper over verzending van goederen. De ICC Incoterms® 2020 treden op 1 januari in werking. Hieronder gaan we in op de veranderingen die dit met zich meebrengt voor het wegvervoer.

Wat zijn de ICC Incoterms® precies?

In 1936 introduceerde de International Chamber of Commerce (ICC) de eerste set International Commercial Terms oftewel Incoterms®. Deze bestonden destijds nog uit zes handelstermen die geschikt waren voor overzeese handel. Sinds 1980 komt de ICC elke tien jaar met een nieuwe set Incoterms®.

De Incoterms® zijn tegenwoordig niet langer alleen toegespitst op overzeese handel, maar sinds 1953 ook langzaamaan op het gebruik van verschillende modaliteiten. Vandaag de dag is in principe voor iedere modaliteit een geschikte Incoterm® te vinden.

Waarom zijn de Incoterms® belangrijk?

Hoewel de internationale handel de laatste tien jaar niet veel veranderd is, kan het natuurlijk altijd beter. De ICC Incoterms® vormen dan ook een uiterst belangrijke afspraak. Over wie het vervoer regelt, wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarvoor betaalt.

Incoterms® 2020: de belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen partijen daarom gebruik maken van de nieuwste (negende) editie van de Incoterms®, bestaande uit elf handelstermen waaruit handelspartijen kunnen kiezen. Hierin zijn de nieuwste internationale standaarden voor internationale handel gedefinieerd en zijn ook veiligheidsgerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en kosten.

De impact van de wijzigingen zal voor veel bedrijven afhangen van hun werkwijze en de door hen gebruikte Incoterms®.


Toelichting op vervoersvormen

EXW – Ex Works – Af Fabriek

Ex WORKS (EXW) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op een bepaalde plaats (zoals een fabriek of een magazijn), en dat deze plaats al dan niet het terrein van de verkoper kan zijn. Voor de levering hoeft de verkoper de goederen niet op een afhaalwagen te laden, noch hoeft hij de goederen in te klaren voor uitvoer, indien een dergelijke klaring van toepassing is.

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) betekent dat de verkoper de goederen op een van de twee manieren aan de koper levert:

Eerste manier is wanneer de genoemde plaats het terrein van de verkoper is, worden de goederen geleverd wanneer zij op het door de koper overeengekomen vervoermiddel worden geladen.

Tweede manier is wanneer de genoemde plaats een andere plaats is, worden de goederen geleverd wanneer zij, geladen op het vervoermiddel van de verkoper, de genoemde andere plaats bereiken en klaar zijn om gelost te worden uit het vervoermiddel van die verkoper en ter beschikking staan van de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon. Welke van de twee als plaats van levering ook wordt gekozen, de plaats waar het risico op de koper overgaat en het tijdstip vanaf wanneer de kosten voor rekening van de koper zijn.

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door ze aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder over te dragen of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

CIP – Carriage and insurance paid to

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) houdt in dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – door deze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken.Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

DAP – Delivery At Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aangekomen transportmiddel dat gereed is om te worden gelost op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn levering en aankomst op de plaats van bestemming dus gelijk.

DPU – Delivery At Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert – en het risico overneemt – op het moment dat de goederen, eenmaal gelost uit het aangekomen transportmiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld op een overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk. DPU is de enige Incoterms-regel die de verkoper verplicht tot het lossen van goederen op de plaats van bestemming. De verkoper moet er daarom voor zorgen dat hij in staat is om het lossen op de genoemde plaats te organiseren. Indien de partijen van plan zijn dat de verkoper het risico en de kosten van het lossen niet voor zijn rekening neemt, moet de DPU-regel worden vermeden en moet in plaats daarvan DAP worden gebruikt.

DDP – Delivery Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard, op het aangekomen transportmiddel, klaar om gelost te worden, op de overeengekomen plaats van bestemming of op de overeengekomen plek in die plaats, indien die plek wordt overeengekomen. De verkoper draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk.

FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bv. op een kade of een binnenvaartschip) op aanwijzing van de koper in de overeengekomen verschepingshaven of wanneer de verkoper reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich naast het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.FOB – Free On Board – Vrachtvrij aan boord

FOB – Free On Board

FREE ON BOARD (FOB) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert aan boord van het door de koper aangewezen schip in de overeengekomen verschepingshaven of de reeds geleverde goederen aanschaft Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight – kostprijs en vracht

COST AND FREIGHT (CFR) betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aan de koper levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen. In CFR is de verkoper geen enkele verplichting aan de koper verschuldigd om een verzekering af te sluiten: de koper zou er dus goed aan doen om een deel van de dekking zelf te kopen.

CIF – Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper, aan boord van het schip, levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen.

Vragen over de Incoterms® 2020?

Neem voor meer informatie over de Incoterms® 2020 vrijblijvend contact op met onze behulpzame medewerkers. Je kunt ons bereiken via 0541-582500 of mail naar info@beijer-logistics.nl.