Stakingen in Finland

Op donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2024 is er een grootschalige politieke staking in Finland.

29-01-2024
Stakingen in Finland

Deze staking is door de Finse vakbonden gepland. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier hinder van ondervonden en kan er vertraging ontstaan.

Tijdens de staking staan de distributie, vrachtwagens, haven- en terminalactiviteiten, vrachtvervoer, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen, evenals luchthavens (inclusief het personeel), tijdelijk stil en vertraging oplopen.

Beijer Logistics heeft derhalve geen groupage vertrek op dinsdagavond 30 januari naar Finland.