Verhoging Duitse Maut per 1 december 2023

Beijer Logistics informeert u over ruim 80% stijging in de Duitse Maut per 1 december 2023. Halverwege dit jaar hebben we hierover reeds via website, sociale media en digitale nieuwsbrief gecommuniceerd (Deutsch / English below)

13-11-2023
Verhoging Duitse Maut per 1 december 2023

Het Duitse toltarief voor vrachtwagens is opgebouwd uit een aantal componenten zoals de geluidsbelasting en luchtverontreiniging, maar wordt nu uitgebreid met een CO₂ component.

De Maut-hervorming behoort tot een pakket maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren en houdt naast de forse tariefsverhoging ook nieuwe complexe regelgeving in. De meerkosten die voor Beijer hierdoor ontstaan belasten wij per 01 december 2023 1 op 1 door d.m.v. een separate kostenregel op onze facturen. Voor een toelichting hierop kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Beijer kiest ervoor om in deze dynamische periode enkel de Duitse Maut verhoging door te voeren. De stijging van overige kosten voor 2024 zijn nog niet volledig bekend, de volgende onderwerpen zijn daarop van invloed:

  • CAO-beroepsgoederenvervoer. De looneis van het FNV is 10%, de onderhandelingen zijn begin november gestart.
  • De kostenontwikkelingen in het grensoverschrijdend wegvervoer volgens het Panteia rapport zijn tussen de 3,8% en 5,1%, exclusief de genoemde Maut verhoging.
  • Ook de eerdergenoemde Mobility Package is nog altijd van belang.
  • De tolgelden in andere landen als België, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje worden ook langzaam verhoogd.
  • Tekort aan chauffeurs en warehouse medewerkers blijkt structureel.

Beijer heeft zelf nauwelijks invloed op sommige (overheids-) zaken. U mag van ons verwachten dat we niets nalaten om zo efficiënt en duurzaam mogelijk onze werkzaamheden te doen.

Zoals u van ons gewend bent doen wij het uiterste om uw goederen op de juiste plek te leveren, op het juiste moment, in de juiste staat.

Beijer Logistics
Oldenzaal

Deutsch
/ English