Beijer: kwaliteit is ons vertrekpunt

De term 'logistics' nodigt soms nogal uit tot misverstanden. Menigeen denkt bij dat woord louter aan het transporteren van A naar B. En dat is dan alles. Terwijl het, in ons geval tenminste, juist zoveel verder gaat.
Wij maken er werk van, om letterlijk alle regelwerk rondom dat transport te klaren. Van het opslaan tot distribueren, van verzekeren tot etiketteren, van de planning tot het eventueel incasseren van uw factuurprijs. Het hoort allemaal bij logistics. Wij spreken echter liever van logistieke dienstverlening.

U produceert, wij doen de rest

We verzorgen voor uw producten de distributie. In onze moderne op-en overslagloods in Oldenzaal kunnen we goederen opslaan en op afroep distribueren binnen Nederland en daarbuiten. Ompakken, etiketteren, voorraadadministratie en facturering behoren tot de mogelijkheden. Dankzij vergaande automatisering blijven de papierrompslomp en tijdrovende procedures beperkt tot het minimum. U leest hier meer over onze historie.

Altijd en overal in Europa

Dagelijkse auto-groupage diensten met een fijnmazig agentennetwerk in de bestemmingslanden, staan borg voor flexibele mogelijkheden in geheel Europa. Ook voor gevaarlijke stoffen. Onze partners worden nauwlettend geselecteerd; er wordt gebruik gemaakt van prima geoutilleerde op-en overslagcentra en de modernste communicatiemiddelen. Dit resulteert erin dat we uw goederen al bij de ontvanger kunnen adviseren, voordat ze onze terminal hebben verlaten.

Complete douaneservice

Alle douane handelingen die door Beijer Logistics worden uitgevoerd, worden verzorgd door Beijer Douane Expediteurs BV. Beijer Douane Expediteurs is AEO gecertificeerd en sinds 1946 actief. Ook in het huidige Europa blijft kennis van de internationale douanebepalingen een vereiste. Beijer Douane Expediteurs BV biedt u een complete en actuele douaneservice.

Ons bestaansrecht: klaar staan voor u

Ons bestaansrecht: klaar staan voor u

Alles in de Beijer Logistics organisatie is erop gericht, onze relaties zonodig op maat te bedienen. Snel en flexibel, via korte lijnen. Onze boterham wordt niet alleen belegd door de physical handling, maar zeker ook door de complete service eromheen. Waardoor u zich tijd, kosten en hoofdbrekens kunt besparen. Door duurzame relaties met onze klanten na te streven, kunnen onze activiteiten meer netto rendement opleveren. Tot wederzijds voordeel.

Onze kracht is dat we verder kijken. Verder dan de markt van vandaag. Een voortdurende investering in opslagcapaciteit, transport- en communicatiemiddelen zorgt ervoor dat we scherp blijven presteren. Op het scherpst van de budgettaire snede.

Van nog groter belang zijn echter onze investeringen in mensen en kennis. Gemotiveerde, kundige medewerkers en regelmatige bijscholing dragen bij aan de sterkte van ons aanbod. Dit is ons vertrekpunt van kwaliteit. Kent u een betere basis om samen te werken?